0086-575-87375906

Tất cả danh mục

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN CHỨNG NHẬN TÍN DỤNG CƠ BẢN

2020-05-26

Gần đây, công ty chúng tôi đã nhận được Chứng nhận tín dụng cơ bản bởi Nền tảng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp của Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế (ĐCSTQ).'Đó thực sự là một tin tốt, điều đó có nghĩa là, ĐCSTQ đã chứng nhận rằng công ty chúng tôi có tín dụng tốt sau đội ngũ chuyên gia tín dụng carried đánh giá tín dụng chuyên sâu trên các khía cạnh khác nhau của Công ty của chúng tôi, chẳng hạn như rủi ro kinh tế vĩ mô và cụ thể của ngành, tình trạng chung của doanh nghiệp, rủi ro hoạt động, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro tuân thủ, rủi ro trả nợ và bằng cấp.