0086-575-87375906

அனைத்து பகுப்புகள்

கிரைண்டர் பம்புகள் FNG

பயன்பாடுகள்:

Extremely high head up to 300 feet

விவரக்குறிப்புகள்

1.Revolutionary two-sided turbine impeller design

2.Slicer grinders made of 40 slainless steel hardened

to 58-60 Rc

3.On-Winding current and temperature-sensitive overload

4.Clog-free volute designதயாரிப்பு அளவுருக்கள்