0086-575-87375906

அனைத்து பகுப்புகள்

கிரைண்டர் பம்புகள் FG / FC

பயன்பாடுகள்:

WQQ / WQd / USC series submersible grinder pumps are built with single vane impeller with shredder plate and thus allow high flow rate and high pass-through capability without clogging .Above products are mainly used for primary residential sewage water removal . They are also the de-watering equipment for residential houses , hotels , hospitals and industrial companies.

விவரக்குறிப்புகள்

1. Single-phase : 115V , 60HZ : 1 . 5HP-2HP

2. Three-phase : 230V , 60HZ : 1 . 5HP-7.5HP

3. Single-phase : 220V , 50Hz : 1 . 1HP-7 .5HP

4.Three-phase : 380V , 50HZ : 1 . 1HP-7.5HP

பொருளின் பண்புகள்

The cutters are made of high chromium stainless steel with hardness of HRc 56-60 which can crush all debris in sewage water .

Motor insulation class F ; casting iron motor housing ; high strength stainless steel shaft

Oil submerged motor with high overload capacity and high start torque

Non-clog impellers with shredder plate allow high flow rate.

தயாரிப்பு அளவுருக்கள்

பம்ப் வகை

ஓட்டம் விகிதம்

மீ³ / மணி

தலைமை

m

Volt/Freq

வி / ஹெர்ட்ஸ்

தற்போதைய

A

பவர்

kW

வேகம்

ஆர் / நிமிடம்

எடை

kg

KG2-23 10 15.5 380 4.8 1.5 2860 45
கே.ஜி.-33 25 12 380 9.2 2.2 2860 80
KHG-33 16 20 380 9.2 2.2 2860 80
கே.ஜி.-53 35 12 380 12.5 3.7 2860 85
KHG-53 10 30 380 12.5 3.7 2860 85
கே.ஜி.-73 35 16 380 14.5 5.5 2860 90
KHG-73 25 30 380 14.5 5.5 2860 90
KHG-73D 45 16 380 14.5 5.5 2860 90

பரிமாணங்கள்

மாடல் H A B C D
KG2-23 660 141 255 190 1.25NPT
மாடல் ψD ψd n-d1 ψE H A B
C
கே.ஜி.-33 180 63.5 8­-19 146 815 158 265 235
KHG-33 180 63 8­-19 146 785 158 265 235
கே.ஜி.-53 180 63.5 8­-19 146 815 158 265 235
KHG-53 180 63 8­-19 146 785 155.5 265 235
கே.ஜி.-73 180 63.5 8­-19 146 815 158 265 235
KHG-73 180 63 8­-19 146 785 155.5 265 235
KHG-73D 180 63 8­-19 146 785 155.5 265 235