Tine urombo, Hauna mvumo yekuwana chishandiso ichi.