0086 575 - 87375906

Všetky kategórie

PRESVEDČili sme ZÁKLADNÉ OSVEDČENIE O ÚVERE

2020 05 - 26

V poslednej dobe naša spoločnosť získala základnú kreditnú certifikáciu od podnikových platforiem kreditnej služby Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT), to"Je to naozaj dobrá správa, to znamená, že CCPIT potvrdil, že naša spoločnosť mala po úvere dobrú povesť tím úverových expertov carrIED dôkladné hodnotenie úverovej bonity rôznych rozmerov naša spoločnosť, ako sú makroekonomické riziká a riziká špecifické pre dané odvetvie, celkový stav podniku, riziko výkonnosti, operačné riziko, trhové riziko, riziko súladu, riziko splácania dlhu a kvalifikácia.