0086-575-87375906

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

126TH CANTON FAIR- ൽ ഞങ്ങളുടെ ബൂത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

2019-09-29

ഞങ്ങൾ 126 ൽ പങ്കെടുക്കുംth കാന്റൺ ഫെയർ, ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ly ഷ്‌മളമായി സ്വാഗതം.

ഞങ്ങളുടെ ബൂത്ത് നമ്പർ: 8.0G03-04

15 ഒക്ടോബർ 19-2019 മുതൽ

ഗ്വാങ്‌ഷ ou ചൈനയിലെ ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള സമുച്ചയത്തിൽ

നമ്പർ 380, യുജിയാങ് സോങ് റോഡ്, ഗ്വാങ്‌ഷ ou, ചൈന

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കും