0086-575-87375906

ប្រភេទទាំងអស់

ម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនកិនអេស

កម្មវិធី:

Extremely high head up to 300 feet

លក្ខណៈពិសេស

1.Revolutionary two-sided turbine impeller design

2.Slicer grinders made of 40 slainless steel hardened

to 58-60 Rc

3.On-Winding current and temperature-sensitive overload

4.Clog-free volute designប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល