0086-575-87375906

ប្រភេទទាំងអស់

សូមស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីធីអិនស៊ីធីនណា

2019-09-29

យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងលេខ ១២៦th CANTON FAIR អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងការមកទស្សនាពួកយើង។

លេខស្តង់របស់យើង: 8.0G03-04

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩

នៅឯពិព័រណ៍ពិព័រណ៍នាំចូលនិងនាំចេញប្រទេសចិននៅក្វាងចូវប្រទេសចិន

លេខ ៣៨០ ផ្លូវយ៉េជាំងជុងខេត្តក្វាងចូវប្រទេសចិន

យើងនឹងរង់ចាំអ្នក